Historie

Open Ateliers Haren bestaat sinds 2003.

In dat jaar nam Marianne Dijkstra het initiatief om in Haren voor het eerst een Open Kunstroute te organiseren.
Door de jaren heen is die verder gegroeid en uitgebreid.

Door het toenemen van het aantal deelnemers, bezoekers, publiciteit en bekendheid komen steeds meer mensen in contact met kunstenaars en hun werk.

In 2009 is de naam van de route veranderd in Open Ateliers Haren.

In 2010 deden zelfs meer dan 50 kunstenaars mee, in 38 ateliers.

Tot en met 2013 vond dit evenement jaarlijks plaats en daarna een aantal jaren één keer per twee jaar.

Sinds 2021 wordt het evenement weer jaarlijks georganiseerd; afwisselend in een uitgebreide en een kleine vorm.

 

In 2015 kreeg het evenement een nieuwe naam: “Harener Salons”, verwijzend naar de 19e-eeuwse traditie waarin een salon de plaats was om samen naar voordrachten, gedichten of muziek te luisteren, of te praten over sociale en politieke ontwikkelingen. Een salon vervulde daarmee een belangrijke sociale functie, die de organisatoren van Open Ateliers Haren graag in ere wilden herstellen.

Die nieuwe, historisch gewortelde, naam bleek echter zoveel vragen op te roepen, zowel bij de bezoekers als bij de deelnemende kunstenaars, dat opnieuw voor de, ook landelijk veel beter herkenbare, naam Open Ateliers Haren werd gekozen.

Twee namen willen we op deze plaats noemen:
Koos Staal, grafisch ontwerper, die ons vele jaren heeft bijgestaan door, onder meer, zijn ontwerpen van onze folders en affiches.
Hein Frima van Galerie Aanblick, die ons meermaals onderdak bood voor onze centrale overzichtsexpositie tijdens de open atelierdagen.

Zie voor meer informatie per jaar:

Eerdere Edities