Meles.2.'Pimpel Piet'

 

Els Meeles

Waterhuizerweg 21

9753 HP Haren

els.meeles@kpnmail.nl

Land-Zee-Lucht 14a

Natuur en landschap zijn mijn inspiratiebronnen, en buiten opgedane indrukken en gemaakte schetsjes de basis voor mijn werk.

 

Na een periode van impressionistische aquarellen volgden meer geabstraheerde acrylschilderijen geïnspireerd op bomen, riet, water en wolken. Hierbij word ik geboeid door contrast tussen licht en donker, ritme en herhaling. Ik werk veel in zwart/ wit en grijstinten met daarnaast een voorkeur voor blauw, “kleur van eenzaamheid en verlangen”.

Door te abstraheren en weg te laten kom ik dichter bij wat voor mij de essentie is.

 

Recent werk is een serie “land-zee-lucht” op japans papier evenals een aantal kleine paneeltjes die een reactie zijn op het neo-plasticisme van Piet Mondriaan.

openatelierslogo2